replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. Вступление.

декабря3

Вступление к курсовой.
Резюме лежит здесь.

  Заголовок є органічним елементом текстової системи.

  Протягом останніх років дослідницька думка була спрямована на встановлення та класифікацію його видів, функцій, зв’язків із текстом та залежності від його функціонального типу. Проте єдиної думки щодо цього питання серед лінгвістів не існує.

  Темою даної курсової роботи є дослідження особливостей функціонування заголовного слова у тексті оповідання С. Моема «The Kite». Підставою для вибору теми дослідження стали потреби сучасної лінгвістичної науки, такого її напряму, як стилістика тексту.

  Наше дослідження присвячене функціям заголовка у художньому тексті, який надає заголовку багатоплановості та можливості стати виразником не тільки змістовно-фактуальної, а також змістовно-концептуальної інформації тексту.

  Метою роботи є виділення та класифікація функцій заголовку як елемента текстового комплексу, дослідження семантичних змін заголовного слова при наскрізному його повторі у тексті, а також доведення ролі заголовку у вираженні концепту художнього твору.

  Заголовок – це елемент цілісної текстової системи, що нерозривно пов’язаний з самим текстом, корелюючи з ним. Різноманітність характеристик заголовку залежить від різного розуміння дослідниками функцій заголовка у тексті, а також ступеня його залежності від функціонального типу тексту.

  Заголовок займає так звану «сильну позицію» у тексті [9;148], що надає йому можливості привернути увагу читача, встановити контакт з ним.

  Стати ключем до розуміння тексту заголовок може лише при повній семантизації [3]. А це можливе лише ретроспективно, на виході із тексту, при переосмисленні його значення.

  Контекстуально реалізуючись у тексті, семантична структура заголовного слова набуває нових лексико-семантичних значень, що не входять до її узуальних варіантів, зафіксованих словником. Такі набуті значення слова релевантні лише для даного художнього тексту та втрачають свою обумовленість за його межами.

  Зазнавши лексико-семантичних змін при контекстуальних вживаннях у тексті, заголовок набуває індивідуально-художнього значення, що і заключає у собі головну ідею твору, його концепт.

  Дослідження проводилося на основі традиційного описового методу, методу суцільної вибірки та методу словникових дефініцій. У якості допоміжного використовувався метод кількісного аналізу.

  Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. У першому розділі обґрунтовуються теоретичні засади дослідження, описуються різні підходи до вивчення проблеми заголовку та його функцій у тексті. У другому розділі проводиться практичне дослідження функцій заголовного слова у тексті оповідання С. Моема «The Kite». У висновках підбивається підсумок проведеній роботі, викладаються основні тези дослідження.

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Если у вас есть стационарный газовый гриль, http://bestweekend.com.ua/store/gas Вы сможете готовить и классическим способом – просто установите на горелки чугунный поддон и используйте древесный уголь. Свежий воздух и солнце пробуждают аппетит, поднимают настроение, что позволяет в большей степени насладиться пикником.