replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. Резюме.

декабря3

  Курсовая работа студента-филолога, 3 курс. Написана и защищена на “отлично”.
К сожалению, пока что только на украинском языке.

  Интересно будет полистать не только студентам факультетов иностранных языков, но и просто тем, кто любит “покопаться” в словах, в том, как они влияют друг на друга, и каким образом рядовой читатель “понимает” концепт текста.

  Насладиться тонкой иронией Моэма и почитать сам рассказ “The Kite” можно, скачав эту книжку.
  Приятного прочтения :)


Функціонування заголовку в оповіданні С. Моема «THE KITE»

  Темою даної курсової роботи є дослідження особливостей функціонування заголовного слова у тексті оповідання С. Моема «The Kite». Підставою для вибору теми дослідження стали потреби сучасної лінгвістичної науки, такого її напряму, як стилістика тексту.

  Метою роботи є виділення та класифікація функцій заголовку як елемента текстового комплексу, дослідження семантичних змін заголовного слова при наскрізному його повторі у тексті, а також доведення ролі заголовку у вираженні концепту художнього твору.

  Заголовок – це елемент цілісної текстової системи, що нерозривно пов’язаний з самим текстом, корелюючи з ним. Різноманітність характеристик заголовку залежить від різного розуміння дослідниками функцій заголовка у тексті, а також ступеня його залежності від функціонального типу тексту.

  Заголовок займає так звану «сильну позицію» у тексті [9;148], що надає йому можливості привернути увагу читача, встановити контакт з ним.

  Стати ключем до розуміння тексту заголовок може лише при повній семантизації [3]. А це можливе лише ретроспективно, на виході із тексту, при переосмисленні його значення.

  Контекстуально реалізуючись у тексті, семантична структура заголовного слова набуває нових лексико-семантичних значень, що не входять до її узуальних варіантів, зафіксованих словником. Такі набуті значення слова релевантні лише для даного художнього тексту та втрачають свою обумовленість за його межами.

  Зазнавши лексико-семантичних змін при контекстуальних вживаннях у тексті, заголовок набуває індивідуально-художнього значення, що і заключає у собі головну ідею твору, його концепт.

  Дослідження проводилося на основі традиційного описового методу, методу суцільної вибірки та методу словникових дефініцій. У якості допоміжного використовувався метод кількісного аналізу.

  У ході виконання дослідження ми дійшли наступних висновків:

 1. Функції заголовку у тексті відповідають актуалізації тих чи інших текстових категорій. Загалом можна виділити номінативну, делімітативну, текстоорганізуючу, ретроспективну, прогнозуючу, рекламну, контактовстановлюючу функції та функцію актуалізації концепту твору, що і є головною для заголовка художнього тексту.
 2. Повне розуміння змістовного потенціалу заголовку можливе лише у зв’язку з вже сприйнятим та засвоєним текстом, тільки ретроспективно. На виході з тексту збагачена контекстуальними реалізаціями смислова структура заголовку проходить етап генералізації, згортання до концептуального інтенсіоналу.
 3. Для аналізу контекстуальних прирощень значень слова важливо враховувати не тільки безпосередні зв’язки з правим та лівим контекстами, але й дистанційно розташовані одиниці.
 4. Для детального аналізу змін у семантичній структурі заголовного слова методом суцільної вибірки був складений список його контекстного вживання, який налічує 58 позицій, що реєструють 63 випадки використання цієї лексеми.
 5. Автор використовує прийом наскрізного повтору, актуалізуючи категорію зв’язності тексту та намагаючись привернути увагу читача саме до повторюваного слова, що входить до складу тематичної лексики, яка сприяє передачі змістовно-фактуальної інформації.
 6. При порівнянні узуальної семантичної структури заголовного слова «kite», зафіксованої у словниковій дефініції, та його індивідуально-художньої семантичної структури, складеної у ході контекстуальних вживань у тексті та релевантної тільки для нього, було виявлено, що остання містить 8 додаткових ЛСВ, які допомагають автору виразити концепт даного художнього твору. Таким чином, прогнозуюча функція заголовку у даному тексті не співпадає з ретроспективною. Індивідуально-художня семантична структура заголовного слова «kite» містить наступні компоненти:

  • повітряний змій
  • хобі головного героя
  • предмет гордості головного героя
  • предмет влади головного героя
  • засіб переваги головного героя над іншими
  • причина непорозуміння між головним героєм та його дружиною
  • виразник надій головного героя
  • живе створіння, з яким ідентифікував себе головний герой
  • символ ідеальної свободи для головного героя
 7. Набираючи значення алегоричного символу ідеальної свободи, заголовок виражає концепт твору: свобода є однією з найбільших цінностей людей, але поняття про неї відрізняються у ментальності кожного окремого індивідууму. Часом це призводить до парадоксальних ситуацій, які не зрозумілі з точки зору соціуму, що перш за все цінує свободу фізичну, забуваючи про ключову важливість свободи духовної, свободи ідеальної.
Один комментарий к

“Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. Резюме.”

 1. On 23 ноября 2010 в 0:03 Dmytro_Vinnytsia пишет:

  Нарешті хоч щось українською!

  п.с. Сайт справді класний але чому все тільки російською?!

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Собственноручно создавать настоящие кулинарные шедевры можно прямо на своей летней террасе, для этого потребуется всего лишь купить хороший газовый гриль. http://bestweekend.com.ua/product/napoleon-prestige-pro-825/ Готовая к эксплуатации специальная трубка для копчения пропитает продукты непревзойденными ароматами и утонченным привкусом. Гриль можно использовать для приготовления блюд на вертеле, а учитывая то, что этот способ требует минимум участия – у вас будет время на общение с друзьями.