replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. Выводы.

декабря7

Наконец-то окончание :)
Собираем всю информацию в тугой комочек - Выводы.
Резюме лежит здесь.

Висновки

  У ході виконання дослідження ми дійшли наступних висновків:

  1. Функції заголовку у тексті відповідають актуалізації тих чи інших текстових категорій. Загалом можна виділити номінативну, делімітативну, текстоорганізуючу, ретроспективну, прогнозуючу, рекламну, контактовстановлюючу функції та функцію актуалізації концепту твору, що і є головною для заголовка художнього тексту.

  2. Повне розуміння змістовного потенціалу заголовку можливе лише у зв’язку з вже сприйнятим та засвоєним текстом, тільки ретроспективно. На виході з тексту збагачена контекстуальними реалізаціями смислова структура заголовку проходить етап генералізації, згортання до концептуального інтенсіоналу.

  3. Для аналізу контекстуальних прирощень значень слова важливо враховувати не тільки безпосередні зв’язки з правим та лівим контекстами, але й дистанційно розташовані одиниці.

  4. Для детального аналізу змін у семантичній структурі заголовного слова методом суцільної вибірки був складений список його контекстного вживання, який налічує 58 позицій, що реєструють 63 випадки використання цієї лексеми.

  5. Автор використовує прийом наскрізного повтору, актуалізуючи категорію зв’язності тексту та намагаючись привернути увагу читача саме до повторюваного слова, що входить до складу тематичної лексики, яка сприяє передачі змістовно-фактуальної інформації.

  6. При порівнянні узуальної семантичної структури заголовного слова «kite», зафіксованої у словниковій дефініції, та його індивідуально-художньої семантичної структури, складеної у ході контекстуальних вживань у тексті та релевантної тільки для нього, було виявлено, що остання містить 8 додаткових ЛСВ, які допомагають автору виразити концепт даного художнього твору. Таким чином, прогнозуюча функція заголовку у даному тексті не співпадає з ретроспективною. Індивідуально-художня семантична структура заголовного слова «kite» містить наступні компоненти:

  • повітряний змій;
  • хобі головного героя;
  • предмет гордості головного героя;
  • предмет влади головного героя;
  • засіб переваги головного героя над іншими;
  • причина непорозуміння між головним героєм та його дружиною;
  • виразник надій головного героя;
  • живе створіння, з я ким ідентифікував себе головний герой;
  • символ свободи для головного героя.

  7. Набираючи значення алегоричного символу ідеальної свободи, заголовок виражає концепт твору: свобода є однією з найбільших цінностей людей, але поняття про неї відрізняються у ментальності кожного окремого індивідууму. Часом це призводить до парадоксальних ситуацій, які не зрозумілі з точки зору соціуму, що перш за все цінує свободу фізичну, забуваючи про ключову важливість свободи духовної, свободи ідеальної.

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Если Вы приобретете газовый гриль http://bestweekend.com.ua/store/gas для дома или дачи, сможете воплотить в жизнь свои самые вкусные фантазии. Мясо, приготовленное на гриле, становится более сочным за счет того, что оно готовится на решетке, которая позволяет стекать лишнему жиру вниз на угли.