replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. 2-2.

декабря7

Глава 2. Функционирование заглавного слова в рассказе С. Моэма “The Kite”.
Собственно, всё самое интересное - копаемся в словах на конкретных примерах, разбираем по шажкам, как же обыкновенный такой змей стал символом свободы.
Часть 3 - Соединяем теорию с практикой.
Резюме лежит здесь.

2.3. Стилістичні функції заголовного слова у тексті оповідання

  Як вже було сказано у теоретичній частині даного дослідження, заголовок є невідривним елементом цілісної текстової системи, який може актуалізувати всі категорії художнього тексту, тобто виконує різноманітні стилістичні функції. При цьому слід зазначити, що ступінь важливості кожної із зазначених функцій може варіюватися залежно від конкретного тексту, висуваючи на перший план то одну, то іншу стилістичну функцію.

  У тексті оповідання С. Моема «The Kite» заголовне слово виконує декілька стилістичних завдань.

  По-перше, даний заголовок актуалізує категорію інформативності тексту, при цьому не створюючи ефекту обманутого очікування: тема оповідання відповідає узуальному лексико-семантичному значенню заголовка. Основною темою тексту є захоплення головного героя запусканням повітряного змія та наслідки цього.

  По-друге, як видно з списку контекстного вживання заголовного слова, слово «kite» повторюється у тексті оповідання 61 раз; тобто автор використовує прийом наскрізного повтору, актуалізуючи категорію зв’язності тексту, намагаючись привернути увагу читача саме до повторюваного слова. В процесі повтору слова та контекстуальної реалізації його значення, його семантична структура накопичує додаткові, індивідуально-художні ЛСВ, релевантні лише для даного оповідання. До них належать:

  • повітряний змій;
  • хобі головного героя;
  • предмет гордості головного героя;
  • предмет влади головного героя;
  • засіб переваги головного героя над іншими;
  • причина непорозуміння між головним героєм та його дружиною;
  • виразник надій головного героя;
  • живе створіння, з я ким ідентифікував себе головний герой;
  • символ свободи для головного героя.

  Останнім надбаним ЛСВ заголовного слова «kite» є, як було з’ясовано, «свобода». Таким чином, заголовне слово у тексті перетворюється на алегоричний символ свободи для головного героя.

  По-третє, набираючи значення алегоричного символу, заголовок виражає концепт твору, тобто ідею, закладену автором у тексті. При цьому автор йде на експліцитне вираження концепту у тексті. Як бачимо з цитати, розглянутої під №13, оповідач намагається самостійно визначити та пояснити значення повітряного змія для головного героя. Використовуючи прийом передорученого мовлення, автор отримує можливість відійти від позиції невтручання та всезнання [9;168] та ненав’язливо виразити власну інтерпретацію ідеї тексту: повітряний змій став символом ідеальної свободи та пригод, а свобода – це найважливіше, що є у кожної людини.

  Водночас наведена інтерпретація ідеї твору призводить до виявлення парадоксу. Відмова головного героя від сплати утримання колишній дружині призводить до його арешту. Але він не проти такого розвитку подій, наполягаючи на тому, що дружина винна у тому, що зламала його повітряного змія, який став причиною негараздів у подружжі. Парадокс полягає у тому, що зв’язуючи своє життя з повітряним змієм як символом ідеальної свободи, герой тим не менш опиняється за ґратами, тобто втрачає свободу фізичну.

  На питання, чому так сталося, автор відповіді не дає, передоручаючи оповідь вигаданому персонажу.

  Таким чином, ретроспективно заголовок у даному тексті набуває також іронічної конотації, що і виражає авторське ставлення до головної ідеї твору: у переслідуванні свободи люди часто забувають про її істинне значення. Крім того, розуміння свободи у кожної людини своє, що часто веде до перебільшення важливості одного із її аспектів, заважаючи людині досягти гармонії свободи фізичної та духовної.

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Гриль http://bestweekend.com.ua/store/gas – это возможность наслаждаться барбекю на просторной террасе, в красивом саду, просто на пляже и даже на балконе многоэтажки. Хорошая компания, свежий воздух и любимый шашлык с овощами-газовый гриль – основа прекрасного настроения и замечательного отдыха.