replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. 2-1 (часть 2).

декабря7

Глава 2. Функционирование заглавного слова в рассказе С. Моэма “The Kite”.
Собственно, всё самое интересное - копаемся в словах на конкретных примерах, разбираем по шажкам, как же обыкновенный такой змей стал символом свободы.
Часть 2 - “Змей меняет кожу, а слово - своё значение” (окончание)
Резюме лежит здесь.

  

2.2. Трансформація семантичної структури заголовного слова в тексті твору (ч. 2)

 1. …when the kite was sailing free… [23]
 2.   У правому контексті заголовного слова з’являється прислівник «free», що додає нову сему «вільний» до актуалізованого у даному контексті ЛСВ заголовного слова.

 3. During the week they talked a lot about the kite, but they also talked a lot about Betty. [36]
 4.   У правому дистантному контексті заголовного слова вживається власне ім’я «Betty». Вживання прийменника «but» між ними створює смислову опозицію, підкреслюючи те, що повітряний змій став предметом непорозумінь між подружжям. Таким чином, з’являється новий ЛСВ заголовного слова «kite»: «причина непорозуміння».

 5. …he got the knack of flying the big box-kite. It soared into the air and up and up… [37]
 6.   У даному контексті актуалізуються 2 значення заголовного слова «kite».

  По-перше, у лівому дистантному контексті є іменник «knack»:

  knack n informal a natural skill or ability?talent [15;889]

    Сема «skill» ще раз підкреслює владу головного героя над повітряним змієм, таким чином створюючи новий ЛСВ заголовного слова: «влада».

    По-друге, у лівому контексті заголовного слова знаходиться дієслово «soared». Словникова дефініція наводить декілька ЛСВ цього слова. Розглянемо деякі з них:

  soar v

  1. a) to fly, especially very high up in the sky, floating on air currents
   b) go quickly upwards to a great height
  2. If your spirits or hopes soar, you begin to feel very happy and hopeful [15;1569]

    На перший погляд, релевантним для даного контексту є лише ЛСВ №1. Проте, так як читацький тезаурус містить декілька лексичних значень наведеного дієслова, а також враховуючи, що художній текст дозволяє читачу підключатись до потоку власних асоціацій, не виключено, що ЛСВ №2 також вплине на контекстуальне значення заголовного слова у даному випадку. Таким чином, дієслово «soar», не тільки актуалізує вже наявне ЛСВ заголовного слова «повітряний змій», а й додає до його семантичної структури нову сему «hopes», створюючи ЛСВ «виразник надій».

 7. He no longer bothered to have contests with the other kite-flyers. [38]
 8.   У лівому дистантному контексті заголовної лексеми міститься іменник у множині «contests». Розглянемо його словникову дефініцію:

  contest n [C]

  1. a competition or a situation in which two or more people or groups are competing with each other
  2. no contest informal used to say that someone or something is the best of its kind

    Враховуючи те, що у лівому контексті лексеми «kite» міститься обставина «no longer», яка має заперечне значення, можна зробити висновок, що у даному випадку контекстного вживання заголовного слова має місце прирощення до його семантичної структури нової семи «найкращий» і створення, таким чином, нового його ЛСВ у тексті – «засіб переваги головного героя над іншими».

 9. It was so silly, quarrelling about a kite. [38]
 10.   У лівому контексті заголовного слова знаходиться віддієслівний іменник «quarrelling», підкреслюючи наявний, релевантний для даного художнього тексту, ЛСВ слова «kite» - «предмет непорозуміння».

 11. The kite, the new, expensive kite, was in fragments. It had been savagely attacked with the hatchet…[38-39]
 12.   Даний випадок контекстуального вживання заголовного слова цікавий тим, що у дистантному правому контексті використаний дієприкметник «attacked». Розглянемо один із ЛСВ дієслова «attack», наведений у словниковій дефініції:

  attack v [I,T] to deliberately use violence to hurt a person or damage a place [15;81]

    У цитованій дефініції сказано, що дієслово «attack» може бути використане відносно або до людини, або до місця. Так як повітряний змій є об’єктом, а не місцем чи людиною, можна зробити висновок, що це дієслово вжито метафорично, персоніфікуючи референт «повітряний змій». Таким чином, дане контекстуальне вживання заголовного слова «kite» додає до його семантичної структури нову сему «живе створіння», що з’являється в результаті персоніфікації. Вживане у пасивному стані «was attacked» у сполученні з прислівником-епітетом «savagely» воно імплікує відношення головного героя до повітряного змія як до живої істоти.

 13. …she was jealous of the kite. [39]
 14.   У лівому контексті заголовного слова знаходиться прикметник «jealous». Розглянемо його словникову дефініцію:

  jealous adj

  1. feeling angry and unhappy because someone has something that you wish you had;
  2. feeling angry and unhappy because someone you like or love is showing interest in another person, or another person is showing interest in them;
  3. jealous of sth formal wanting to keep something that you have because you are proud of it [15;867]

    Так як перший та третій ЛСВ, дані у словниковій дефініції суперечать змістовно-фактуальній інформації тексту, то проаналізуємо другий наведений ЛСВ даного прикметника. Як видно зі словникової дефініції, прикметник «jealous» може бути використаний лише для опису стосунків між трьома людьми. Проте, у даному випадку прикметник «jealous» був вживаний відносно двох людей та предмету. Таким чином, можна зробити висновок, що у даному контекстуальному вживанні заголовного слова «kite» знову має місце персоніфікація, що ще раз підтверджує сему «живе створіння», що ввійшла до художньо-індивідуальної семантичної структури слова «kite» для даного тексту.

 15. You see, I don’t know a thing about flying a kite. Perhaps it gives him a sense of power as he watches it soaring towards the clouds and the mastery over the elements as he seems to bend the winds of heaven to his will. It may be that in some queer way he identifies himself with the kite flying so free and so high above him, and it’s as it were an escape from the monotony of life. It may be that in some dim, confused way it represents an ideal freedom and adventure. [41]
 16.   Безпосередній контекст заголовного слова у даному випадку ще раз актуалізує його первинний ЛСВ «повітряний змій».
  Інтерес становить дистантний контекст заголовного слова у даному випадку. Тут автор йде на експліцитне вираження власного тлумачення заголовного слова, вираження концепту твору, ще раз актуалізуючи ЛСВ індивідуальної семантичної структури заголовного слова «kite» для даного художнього тексту. Іменники «power» і «mastery» актуалізують ЛСВ «влада»; словосполучення «identifies himself with the kite» підкреслює сему «живе створіння»; у правому дистантному контексті заголовного слова двічі з’являються слова, що включають у свої ЛСВ сему «свобода»: прислівник «free» та іменник «freedom», актуалізують ЛСВ «воля,свобода» заголовного слова.

    З огляду на викладене вище, підведемо підсумок, склавши загально індивідуально-художню семантичну структуру заголовного слова «kite» для даного тексту:

  • повітряний змій;
  • хобі головного героя;
  • предмет гордості головного героя;
  • предмет влади головного героя;
  • засіб переваги головного героя над іншими;
  • причина непорозуміння між головним героєм та його дружиною;
  • виразник надій головного героя;
  • живе створіння, з я ким ідентифікував себе головний герой;
  • символ свободи для головного героя.

    Таким чином бачимо, що узуальна семантична структура заголовного слова «kite», наведена у словниковій дефініції, та індивідуально-художня семантична структура, складена у ході контекстуальних вживань слова «kite» у тексті та релевантна тільки для нього, не співпадають. Індивідуально-художнє лексичне значення заголовного слова містить 9 додаткових ЛСВ, які допомагають автору виразити концепт даного художнього твору. Крім того, завдяки цьому прогнозуюча, проспективна функція заголовку не співпадає з ретроспективною. «На вході» в текст лексема «kite» формує очікування читача, який може трактувати значення лексеми лише за допомогою тих узуальних її ЛСВ, що закріпились у його тезаурусі – «повітряний змій», «сокіл», «нелегальний чек». Далі узагальнене значення лексеми проходить етап конкретизації в тексті, реалізуючись у різних контекстах і поступово набуваючи 9 нових ЛСВ. «На виході» з тексту читач ретроспективно усвідомлює індивідуально-художнє значення заголовного слова, проходить етап генералізації значення лексеми «kite», формується її концептуальне значення – «символ свободи».

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Комбинированный газовый гриль http://bestweekend.com.ua/store/gas со встроенной мойкой значительно упрощает процесс готовки и последующей уборки. Гриль – это возможность наслаждаться барбекю на просторной террасе, в красивом саду, просто на пляже и даже на балконе многоэтажки. Люди устают от суматохи, пробок, постоянных стрессов и иногда хочется сменить обстановку, просто отдохнуть от цивилизации на природе.