replica watches replica watches replica watches wholesale replica watches uk

English Classes

Something useful about the language

Функционирование заглавия в рассказе С. Моэма “The Kite”. 2-1 (часть 1).

декабря6

Глава 2. Функционирование заглавного слова в рассказе С. Моэма “The Kite”.
Собственно, всё самое интересное - копаемся в словах на конкретных примерах, разбираем по шажкам, как же обыкновенный такой змей стал символом свободы.
Часть 1 - полностью пункт 2.1. “Список контекстного использования лексемы «kite»” я здесь не привожу, так как всё, что нужно, будет рассмотрено подробно и никуда от нас не денется ;)
Часть 2 - “Змей меняет кожу, а слово - своё значение” (начало)
Резюме лежит здесь.

РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАГОЛОВНОГО СЛОВА В ОПОВІДАННІ С. МОЕМА «THE KITE»

2.1. Список контекстного вживання лексеми «kite» в оповіданні

  Наведений список контекстного вживання лексеми «kite» в оповіданні свідчить про її високу частотність у тексті, абсолютна частота (А.ч.) дорівнює 63. Таким чином, має місце наскрізний повтор лексеми в тексті. При цьому слово вживається як ізольовано, так і як компонент складного іменника: «box-kite», «kite-flying». Це свідчить про неабияку значущість слова в реалізації змістовно-концептуальної інформації в тексті.

2.2. Трансформація семантичної структури заголовного слова в тексті твору

  Як видно з наведеного контекстного списку вживання, заголовне слово «kite» повторюється у тексті оповідання 63 рази. При наскрізному повторі заголовного слова у тексті, щоразу реалізується його контекстуальне значення, яке доповнює семантичну структуру цього слова. Завданням цього розділу є дослідження впливу контексту на лексичне значення слова «kite», а також порівняння його семантичної структури на вході та виході з тексту.

  Розглянемо семантичну структуру слова «kite», яку наводить тлумачний словник:

kite n [C]

 1. A light frame covered in coloured paper or plastic that you let fly in the air on the end of one or two long strings
 2. A type of hawk (=bird that eats small animals)
 3. AmE informal an illegal cheque
 4. fly a kite to make a suggestion to see what people will think of it [15;889]
  Таким чином, читач, ще не ознайомлений з текстом, знаходиться у ситуації невпевненості, адже його тезаурус включає декілька лексичних значень заголовного слова «kite». Наступне ознайомлення з текстом повинне відсікти не релевантні лексико-семантичні варіанти і додати нові, реалізовані у контексті вживання. На виході з тексту буде сформоване індивідуально-художнє значення заголовного слова, яке і є виразником концепту твору.

  Слід зазначити, що для аналізу контекстуальних прирощень значень слова важливо враховувати не тільки безпосередні зв’язки з правим та лівим контекстами, але й дистанційно розташовані одиниці. «Одночасна наявність сусідніх та дистантних смислових опор забезпечує можливість одночасної або поетапної реалізації декількох компонентів значення, поступового нарощування смислу, створення індивідуально-художньої семантичної структури слова». [10;57] Саме тому, для дослідження було вибрано не просто словосполучення, в яких реалізувався б правий та лівий контекст вживання заголовного слова, а й подекуди цілі речення, якщо це було важливо для аналізу контекстуальних лексичних змін заголовку.

  Перейдемо до аналізу найбільш виразних випадків вживання заголовного слова «kite» у тексті.

 1. “What’s he got against her?”
  “She smashed his kite.”
  [17]
 2.   Наведена цитата є першим випадком вживання заголовного слова у тексті. Безпосереднім контекстом для заголовного слова тут є дієслово “smash”. Розглянемо його семантичну структуру:

  smash v [I,T] to break into pieces violently or noisily, or to make something do this by dropping, throwing or hitting it [15;1560]

    Як видно з наведеної словарної дефініції, дієслово “smash” включає семи “break” та “into pieces”, що означає, що прямим додатком до нього може бути лише іменник, що означає деякий предмет, який може бути зламаним на декілька частин. Відповідно до цього, можна зробити висновок, що завдяки даному контекстуальному вживанню від семантичної структури іменника «kite» відсікаються не релевантні для даної ситуації ЛСВ, залишаючи лише значення, наведене у словниковій дефініції під номером 1, тобто «повітряний змій».

 3. There was a fresh breeze blowing and a number of kites, small and large, were sailing through the air. [21]
 4.   У правому дистантному контексті з’являється іменник “air”, що ще раз підтверджує релевантність ЛСВ «повітряний змій», але не заперечує ЛСВ «сокіл». У лівому контексті іменник “breeze” додає семи “gentle” та “comfortable” [15;181] до семантичної структури іменника «kite».

 5. There were other kite-flyers on the common, not only children, but men, and since nothing brings people together so naturally as a hobby… [22-23]
 6.   У правому дистантному контексті іменник «hobby» додає додатковий ЛСВ до семантичної структури заголовного слова «kite»:

  hobby n [C] an activity that you enjoy doing in your free time [15;772]

 7. They would compare their respective kites and boast of their accomplishments. [23]

    Правий контекст заголовного слова у даному випадку містить дієслово «boast». Розглянемо словникову дефініцію цього слова:

  boast v [I,T] to talk too proudly about your abilities, achievements, or possessions [15;155]

  ЛСВ даного дієслова включає сему «proudly», що, додаючись до семантичної структури заголовного слова, створює ще один його ЛСВ: «предмет гордості».

 8. Then he would man?uvre his kite… [23]
 9.   Безпосереднім контекстом для заголовного слова у даному випадку є займенник “his” та дієслово «man?uvre». Дієслово «man?uvre» має французьке походження і стилістично належить до піднесеного стилю мовлення. Наведемо його словникову дефініцію:

  man?uvre v [I,T] to move or turn skillfully or to move or turn something skillfully, especially something large and heavy. [15;1002]

    Таким чином, вживання дієслова «man?uvre» перед прямим додатком «kite» виражає владу виконувача дії над предметом. Присвійний займенник “his” підкреслює ідею влади виконувача дії над повітряним змієм.

не публикуется

пример:

Оставить комментарий или два:

 


Добавить новую метку грамматика для урока курсовая план-конспект

Гриль http://bestweekend.com.ua/store/gas можно использовать для приготовления блюд на вертеле, а учитывая то, что этот способ требует минимум участия – у вас будет время на общение с друзьями. Замечательно подойдут для отдыха на природе креветки, мидии, осьминоги и прочие дары моря, которые смогут оценить любители морепродуктов. Мини газовый гриль для терассы – это удивительная техника, которая позволит Вам приготовить удивительные блюда, даже находясь не на суше.